Przyjęło się, że chwilówki pozabankowe online udzielane są jedynie na podstawie danych z dowodu osobistego. Coraz częściej jednak pożyczkodawcy oczekują od klientów dodatkowych dokumentów, szczególnie tych potwierdzających źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów. W tym artykule przedstawiamy wszystkie formy potwierdzeń dochodów akceptowalne przez firmy pozabankowe.

DLA PRACOWNIKÓW

Zaświadczenie o zarobkach

    Zaświadczenie o zarobkach potrzebne jest między innymi do otrzymania kredytu w banku czy skompletowania dokumentów rekrutacyjnych dziecka do przedszkola. Coraz częściej proszą o nie również firmy pozabankowe, szczególnie udzielające pożyczek ratalnych. Zaświadczenie o zarobkach wystawiane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika, przy czym nie ważne jest czy jest on zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, zlecenie czy o dzieło. Na podstawie zaświadczenia o zarobkach pożyczkodawcy oceniają stabilność zatrudnienia oraz wysokość dochodów klienta. Czasem potwierdzają autentyczność zaświadczenia telefonicznie.

Wyciąg z konta bankowego

    Wyciąg z konta bankowego za ostatnie trzy lub sześć miesięcy to jedna z najpopularniejszych form potwierdzeń dochodów, o którą proszą firmy chwilówkowe. Wykaz operacji na rachunku bankowym można przesłać pożyczkodawcy w ciągu kilku minut - większość banków umożliwia jego bezpłatne pobranie z systemu bankowości internetowej. Oczywiście, ma wartość ewaluacyjną jedynie wtedy, jeśli na rachunek przelewane jest wynagrodzenie. Należy pamiętać, że przesłanie wyciągu z konta liczy się z ujawnieniem firmom chwilówkowym poufnych danych finansowych (takich jak dane osobowe i numery rachunków odbiorców i nadawców przelewów, miejsca i wartości zakupów, wysokości rat itp.). Dlatego też wyciąg z konta pozwala pożyczkodawcom nie tylko na ocenę wysokości zarobków, ale również wydatków czy nawyków finansowych. Umożliwia dosyć precyzyjne określenie, czy klient będzie w stanie spłacić pożyczkę, czy nie.

Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń

    Zamiast wyciągu z konta bankowego można przedstawić pożyczkodawcy kilka potwierdzeń przelewów wynagrodzeń wygenerowanych z systemu bankowości internetowej. Są to bezpieczne, szyfrowane dokumenty. Pozwalają na zabezpieczenie poufnych danych finansowych, a jednocześnie potwierdzenie wysokości pensji i regularnych wpływów wynagrodzenia. Warto wspomnieć, że ta alternatywa nie jest akceptowana przez niektóre firmy pożyczkowe.

Skan umowy

    Zeskanowana umowa o pracę, o dzieło, zlecenie czy kontrakt to alternatywna forma potwierdzenia dochodów, która może zastąpić zaświadczenie o zarobkach i wyciąg z konta bankowego. Przydaje się szczególnie wtedy, kiedy wynagrodzenie wypłacane jest do ręki, a załatwienie zaświadczenia o zarobkach wiązałoby się z koniecznością oczekiwania na jego wystawienie. Skan umowy pozwala pożyczkodawcom na potwierdzenie faktu zatrudnienia oraz oszacowanie wysokości dochodów. Warto wspomnieć, że aktualność umowy często jest weryfikowana np. telefonicznie.

PIT za ostatni rok

    Zeznanie podatkowe za ostatni rok to nietypowa na rynku pozabankowym forma potwierdzenia dochodów, która rzadko jest wymagana. Przedstawienie zeznania rocznego może być konieczne w przypadku ubiegania się o pożyczkę ratalną, której spłata jest rozłożona na więcej niż 10 rat. Częściej prosi się o nie na początku roku niż pod jego koniec. Firmy pożyczkowe na postawie zeznania rocznego mogą oszacować wysokość i stabilność dochodów klienta.

Paski wynagrodzeń

    Niektórzy pracodawcy wydają pracownikom tzw. paski wynagrodzeń, czyli dokumenty zawierające wartości opłaconych składek i odprowadzonych zaliczek na podatki oraz wysokość dochodu brutto, netto i  „na rękę”, tj. po wszystkich potrąceniach (również np. komorniczych). Zeskanowane paski wynagrodzeń stanowią dla pożyczkodawców dobre źródło informacji odnośnie dochodów faktycznych. W wielu przypadkach autentyczność pasków wynagrodzeń może być weryfikowana np. telefonicznie.

DLA SAMOZATRUDNIONYCH

Zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US

    Zaświadczenie o niezaleganiu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędem Skarbowym to dwa dokumenty wymagane praktycznie przez wszystkich pożyczkodawców z sektora pozabankowego. Dzięki ich przedstawieniu przedsiębiorca może otrzymać chwilówkę krótkoterminową (do 60dni) na oświadczenie o dochodach, bez konieczności przedstawiania dokumentów rozliczeniowych firmy. Zaświadczenia te potwierdzają regularne płatności składek ZUS i podatków, a tym samym płynność finansową przedsiębiorstwa.

Dokumenty rozliczeniowe firmy

     W niektórych przypadkach (szczególnie ubiegania się o pożyczki ze spłatą ratalną) firmy z sektora pozabankowego proszą o dodatkowe dokumenty rozliczeniowe przedsiębiorstwa. Charakter dokumentów zależy od tego, na jakiej podstawie firma rozlicza się z US. W przypadku ksiąg handlowych, firmy pożyczkowe przeważnie proszą o bilans lub rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy. W przypadku KPiR wymagają wykazu z księgi przychodów i rozchodów. W przypadku karty podatkowej – decyzji US w sprawie wysokości podatku na bieżący rok i deklaracji VAT za ostatnie miesiące. W przypadku ryczałtu wystarczą deklaracje VAT za ostatnie miesiące.

EMERYCI, RENCIŚCI I INNI

Odcinki emerytury i renty

    Zeskanowane odcinki emerytury/renty wydawane na poczcie lub przez listonosza to podstawowa forma potwierdzenia dochodów z tytułu świadczeń regularnych z ZUS. Można ją zastąpić potwierdzeniami przelewów renty/emerytury, jeśli ta wypłacana jest na konto. Inne dokumenty potwierdzające fakt pobierania świadczeń np. decyzje ZUS, raczej nie są akceptowane przez firmy oferujące chwilówki.

Stypendia

Choć stypendia naukowe rzadko kiedy uznawane są przez firmy pożyczkowe, czasem można je podpiąć pod kategorię „inne źródła dochodów”. W takim przypadku, jeśli stypendium wypłacane jest na konto, wystarczy przedstawić kilka potwierdzeń jego wypłat. Decyzja o przyznaniu stypendium niestety nie pełni roli potwierdzenia dochodu, ponieważ w każdej chwili może być cofnięta.

Prowizje ze sprzedaży

    Bardzo duża liczba osób osiąga dochody z tytułu rozmaitych prowizji z tzw. sprzedaży bezpośredniej. Niestety, wyjątkowo ciężko jest udowodnić takie dochody przy ubieganiu się o chwilówkę. Można natomiast potwierdzić każdy przychód z ich tytułu (szczególnie jeśli wypłacany jest na konto przez firmę np. Amway) – wystarczy pobrać z bankowości internetowej potwierdzenia przelewów prowizji za minimum trzy miesiące.

Pomysłów na potwierdzenie dochodów, również niestandardowych – jest wiele. Niestety, na rynku pożyczek pozabankowych przyjęło się tylko kilka najbezpieczniejszych i najpewniejszych, które przedstawiliśmy w artykule. Mimo to, zasady potwierdzania dochodów do chwilówek są mniej restrykcyjne niż te obowiązujące w bankach, z czego z pewnością warto skorzystać.